Siirtymät ikäkausien välillä

Partiossa käytetään sanaa “kohderyhmä”, kun puhutaan 7-22-vuotiaista partiolaisista.  Kohderyhmä on jaettu viiteen eri ikäkauteen ja jokaiselle niistä on suunniteltu ikätasoista,  innostavaa ja kehittävää ohjelmaa. Partiolupauksen antaminen ensimmäisen kerran on tärkeä tilaisuus. Ikäkauden vaihtuessa lupaus uudistetaan.

Ikäkausien väliset siirtymät ovat tärkeitä etappeja partiopolulla. Siirtymään voi liittyä esim. ryhmän yhteinen vaellus tai “kaste”.   Ikäkausien metallisia päätösmerkkejä kannetaan päällekkäin partiopaidan vasemman taskun laskoksessa, uusin ylimpänä. Partiooon voi liittyä missä ikakaudessa tahansa.

Siirtymä Ikäkauden päätösmerkki Hyvä tietää
Päätösmerkin jakoperusteet Niittykärpissä
Sudenpentu – seikkailija    Sudenpentulaumaa johtaa aikuinen akela. Seikkailijajoukkuetta johtaa aikuinen sampo.  
Seikkailija – tarpoja Tarpojavartiota johtaa samaoajaikäinen vartionjohtaja tai vj-pari aikuisen luotsin tuella. Ikäkauden päätösmerkin saamiseksi seikkailijaiässä on oltava mukana toiminnassa vähintään sen verran, että on oikeutettu yhteen ilmansuuntamerkkiin.
Tarpoja – samoaja Samoajavartiota johtaa vertaisjohtaja. VJ-pesti voi olla kiertävä Tarpojaikäkauden aikana 

1) vähintään 2 tarppoa tai eräpartiomerkkiä tai yksi kumpaakin 

2) vähintään 1 osallistuminen lippukunnan, piirin tai SP:n talvi- tai kesäleirille 

3) vähintään yksi johtamisharjoitus, esim.  väh. 2 h pesti  nuorempien ikäkausien ohjelmaa toteuttamassa 

Samoaja – vaeltaja Samoajaikäkauden päätösmerkki väistyy, kun partiolainen suorittaa vaeltajana tai aikuisena partiojohtajien peruskurssin. Samoajaikäkauden aikana 

1) 5 samoajataskua, joista vähintään 3 “pakollista” 

2) 2 eräpartiomerkkiä 

2) vähintään 1 osallistuminen lippukunnan, piirin tai SP:n talvi- tai kesäleirille 

3) vähintään yksi johtamisharjoitus, esim. väh 6 kk ryhmänjohtajapesti tai 2 parijohtajapestiä väh. 2 vrk tapahtumassa 

Vaeltaja – partioaikuinen Aikuisille ei ole omaa partio-ohjelmaa, vaan he mahdollistavat partion harrastamisen kohderyhmälle.
Mahdollista vaeltajaikäkauden päätösmerkkiä kannetaan myös partiojohtajien perus- ja täydennyskoulutustunnusten kanssa. 
Vaeltajaikäkauden aikana ainakin 4/6 seuraavista:  

1) hyväksytty osallistuminen PJPK:lle  

2väh. 1 vastuullinen  projektipesti lippukunnassa tai piirissä, esim. lippukuntalerin staabissapiirin leirin kymppinä tai piirin kurssin kouluttajana 

3) Väh. 1 Eräpartiomerkki kustakin 8:sta kategoriasta hihassa ( aiemmin suoritetut lasketaan mukaan) 

4vähyhden kauden (n. 6 kk) pesti sudenpentujen tai  seikkailijoiden viikkotoiminnassa 

5)  johtamisharjoittelua vertaisjohdetuissa ikäkausissa, esim. paussin vetäminen tarpojille tai ROK:in apukouluttajana toiminen  

6) kaikki SP:n vaeltajaohjelman pakolliset rastit