Eräpartio-ohjelma

Niittykärpillä on ikiomia Eräpartiomerkkejä, jotka on tarkoitettu tarpojille ja sitä vanhemmille partiolaisille. Kussakin merkissä on neljä tasoa: vihreä, punainen, harmaa ja musta. Niitä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa.

Eräpartiomerkkejä voi valita omien mieltymysten mukaan. Niittykärpillä on monenlaista toimintaa tarjolla! Alla kuvat erään vaeltajan ja aikuisen partiopaidan oikeista hihoista.

 

Mistä eri Eräpartiomerkit kertovat?

   Kädentaitomerkki Niittykärppä osaa käyttää niin puukkoa kuin neulaa, neulepuikkoja ja sähkötyökalujakin. Hän harjaantuu tekemään toimivia, silmää miellyttäviä tarve-esineitä eikä lannistu ensimmäisestä vastoinkäymisestä.
Johtamismerkki Niittykärppä ymmärtää johtajan vastuun ja harjoittelee hoitamaan vastuutehtäviä luotettavasti. Hän osaa suunnitella toimintaa ikäkausiohjelmien avulla. Hän ymmärtää  ryhmän ja yksilöiden toimintaa ja totuttelee arvioimaan omaa toimintaansa.
Märkämerkki Suomi on tuhansien järvien maa. Niittykärppä osaa liikkua vesillä turvallisesti ja ylittää purot sekä soiset alueet itseään tai ympäristöä tärvelemättä. Hän osaa majoittua sulan maan aikana ja tuntee jokamiehenoikeudet.
Nälkämerkki Niittykärppä nauttii luonnossa olemisesta. Hän osaa tehdä tulen monenlaisissa olosuhteissa sekä valmistella ja käyttää niin peruselintarvikkeita, vaellusmuonia kuin luonnon antimiakin osana ruokavaliotaan. Niittykärppä tuntee vastuunsa ympäristöstä ja tukee kestävää kehitystä valinnoillaan.
Pakkasmerkki Niittykärppä pärjää talvellakin maasto-olosuhteissa, koska hän osaa varautua kylmyyteen, pimeyteen, lumeen, kosteuteen ja tapaturmiin. Hän oppii erilaisia tapoja pysyä kuivana, lämpimänä ja kartalla.
Partioaatemerkki Niittykärppä tuntee maailmanlaajuisen partioliikkeen tapoja, historiaa ja symboliikkaa, oppii ymmärtämään partion arvoja ikäkautensa mukaisessa muodossa sekä osallistuu tapahtumiin niin omassa lippukunnassa, partiopiirissä, Suomessa kuin kenties kansainvälisestikin.Hän tutustuu erilaisiin maailmankatsomuksiin ja kulttuureihin. Hän osaa ja haluaa oppia ja keskustella myös syvällisemmistä aiheista, partioihanteen “Etsiä elämän totuutta” hengessä.
Rakkomarssimerkki Rakkomarssimerkki Niittykärppä pitää huolta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Hän osaa pakata sopivat varusteet mukaan erilaisille retkille ja vaelluksille ja pystyy haastamaan itseään ja olemaan sinnikäs.
Yhteiskuntamerkki  Niittykärppä toteuttaa partiolaisten “Ole valmis” -tunnusta auttamalla muita ja oppii olemaan aktiivinen paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Mitkä ovat Eräpartiomerkkien suoritusvaatimukset?

Eräpartio-ohjelma on nousujohteista, kuten niin moni muukin asia partiossa. Vihreän merkin saa varmasti jokainen, joka haluaa, punaisenkin. Harmaat ja mustat merkit vaativat enemmän paneutumista ja ehkä uusien taitojen opettelua tai kunnon kohotusta ennen suoritusta.

Huom! Suoritusvaatimukset ovat johtajiston tarkastelun alla, valmista tulee tammikuussa 2020.

 Muistilista Eräpartiomerkkien suorittajalle

  1. Varmista etukäteen luotsilta,tai lippukunnanjohtajalta, että suunniteltu suoritustapa sopii haluamaasi merkkiin.
  2. Suunnittele retki tai projekti.
  3. Toteuta.
  4. Täytä raporttilomake.
  1. Vie täytetty raporttilomake Makelle Partiotoimistoon. Merkin saat pientä maksua (tällä hetkellä 1 e) vastaan.
Vihreä Punainen Harmaa Musta

Johtamismerkki

Kädentaidot-merkki

Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. villasukat, nuotioviitta Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. puinen ”aarrearkku” Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa ja jossa käytetään eri tekniikoita kuin aiemmissa luovuusmerkeissäni Erityisen ansiokas partiokäyttöön soveltuva käsityö, joka on vaativampi ja työläämpi kuin omat aiemmat käsityöt. Esim. puukko, ahkio.

Märkämerkki

Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 2 km melomista tai soutamista kanootilla, kajakilla, soutuveneellä tai vastaavalla. Yöpyminen maastossa. Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 4 h melomista tai soutamista ja 2 yöpymistä maastossa. Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 3 yöpymistä maastossa.
Todennettu koskimelontakokemus, joka voi olla eri retkeltä.
Voidaan suorittaa 2 osassa.
Vähintään 4 maastoyöpymistä sisältävä  vesistöretki, johon sisältyy raportoitava luonnon havainnointitehtävä.  lisätty,

Nälkämerkki

Vähintään 1 yön ja 10 km retki maastossa yöpyen Vähintään 2 yön ja 15 km retki maastossa yöpyen ilman ulkopuolista apua. Vähintään 3 yön retki maastossa yöpyen peruselintarvikkeiden varassa. Voidaan suorittaa 2 osassa
Itsenäisesti toteutettu, kokonaan maasto-olosuhteissa tehty retki, josta vähintään 48 tuntia luonnonantimien varassa.  muokattu

Pakkasmerkki

Yöpyminen talviolosuhteissa (maassa oltava pysyvä lumipeite) puolijoukkueteltassa tai muussa majoitteessa. Suunnittelen ja toteutan vaativan talvivaelluksen, johon sisältyy vähintään kolme päivää ja 3 yötä talvisissa maasto-olosuhteissa.

Partioaatemerkki

Osallistun piirin tai SP:n projektiin TAI kerron/näyttelen partiohistoriaan liittyvän tarinan lippukunnan tilaisuudessa
Tutustun partiotoimintaan eri maissa esim. järjestämällä teemaillan tai ystävyystoiminnan kautta. Osallistun laajemmalle yleisölle kuin vain Niittykärpille suunnatun partiotapahtuman suunnitteluun ja järjestelyyn Käyn pj-peruskurssin

Rakkomarssi

Rakkomarssimerkki

.

Yhteiskuntamerkki

 

Metallinen eräpartiomerkki

2 erilaista vihreää ja yksi punainen Eräpartio-merkki TAI 2 erilaista Eräpartio-merkkiä yksi tarppo

SP:n tarpojaohjelma ja Eräpartio-ohjelma ne yhteen soppii

Tarpojina tai samoajina Eräpartio-ohjelman aloittaneet JOKO seuraavat vartionjohtajiensa johdolla ikäkausiohjelmaa TAI tekevät vihreisiin ja punaisiin Eräpartiomerkkeihin liittyen ennakkotehtäviä. Jos vartio siis tekee (myös) Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelmaa, Eräpartiomerkkejä saadakseen ei tarvitse tehdä ennakkotehtäviä.

Ennakkotehtävät Niittykärppien nettisivuilla:

Eräpartio-merkkien ennakkotehtävät tarpojille

Sama tapahtuma ei voi olla tarpon majakka ja Eräpartiomerkin suoritus.

Miten Eräpartio-ohjelma on kehittynyt?

Eräpartiomerkit luotiin 90-luvun alussa silloiselle vaeltajaikäkaudelle eli 15-17-vuotiaille sekä aikuisille. Vihreän Nälkämerkin sai suoritettuaan salaisuuksien verhoaman Muori- tai Waari-testin. Vuosien varrella merkkejä suoritettiin välillä innokkaammin, välillä hitaammalla tahdilla. Suoritusvaatimukset elivät ja tarkentuivat. 90-luvulla painetun Vaeltajapassin painos loppui muutama vuosi sitten.

Vuosina 2018 ja 2019 eräpartio-ohjelmaa dokumentoitiin ja uudistettiin ESKO-projektissa perinteitä kunnioittaen ja Suomen Partiolaisten ohjelmaa vasten peilaten. Kätevyys-merkistä on muovautunut Luovuusmerkki ja Aatemerkistä Partioaatemerkki. Tutut retkimerkit (Rakkomarssi, Nälkämerkki, Märkämerkki ja pakkasmerkki) ovat täydentyneet Johtamismerkillä ja Yhteiskuntamerkillä.

Vuodenvaihteessa 2019/2020 julkaistaan päivitetty versio Eräpartiopassista, ja se toimii partiopäiväkirjana pitkälle tulevaisuuteen.

Eräpartio-ohjelman raporttilomakkeet

Projektimerkkien lomake (yhteiskunta, johtaminen, partioaate, kädentaito)

Retkimerkkien lomake ( Nälkä, märkä, pakkanen, rakkomarssi)