Eräpartio-ohjelma

Niittykärpillä on ikiomia Eräpartiomerkkejä, jotka on tarkoitettu tarpojille ja sitä vanhemmille partiolaisille. Kussakin merkissä on neljä tasoa: vihreä, punainen, harmaa ja musta. Niitä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa.

Eräpartiomerkkejä voi valita omien mieltymysten mukaan. Niittykärpillä on monenlaista toimintaa tarjolla! Alla kuvat erään vaeltajan ja aikuisen partiopaidan oikeista hihoista.

 

Mistä eri Eräpartiomerkit kertovat?

   Kädentaitomerkki Niittykärppä osaa käyttää niin puukkoa kuin neulaa, neulepuikkoja ja sähkötyökalujakin. Hän harjaantuu tekemään toimivia, silmää miellyttäviä tarve-esineitä eikä lannistu ensimmäisestä vastoinkäymisestä. Hän osaa suunnitella esityksen ja uskaltaa esiintyä turvallisessa ympäristössä.
Johtamismerkki Niittykärppä ymmärtää johtajan vastuun ja harjoittelee hoitamaan vastuutehtäviä luotettavasti. Hän osaa suunnitella toimintaa ikäkausiohjelmien avulla. Hän ymmärtää  ryhmän ja yksilöiden toimintaa ja totuttelee arvioimaan omaa toimintaansa.
Märkämerkki Suomi on tuhansien järvien maa. Niittykärppä osaa liikkua vesillä turvallisesti ja ylittää purot sekä soiset alueet itseään tai ympäristöä tärvelemättä. Hän osaa majoittua sulan maan aikana ja tuntee jokamiehenoikeudet.
Nälkämerkki Niittykärppä nauttii luonnossa olemisesta. Hän osaa tehdä tulen monenlaisissa olosuhteissa sekä valmistella ja käyttää niin peruselintarvikkeita, vaellusmuonia kuin luonnon antimiakin osana ruokavaliotaan. Niittykärppä tuntee vastuunsa ympäristöstä ja tukee kestävää kehitystä valinnoillaan.
Pakkasmerkki Niittykärppä pärjää talvellakin maasto-olosuhteissa, koska hän osaa varautua kylmyyteen, pimeyteen, lumeen, kosteuteen ja tapaturmiin. Hän oppii erilaisia tapoja pysyä kuivana, lämpimänä ja kartalla.
Partioaatemerkki Niittykärppä tuntee maailmanlaajuisen partioliikkeen tapoja, historiaa ja symboliikkaa, oppii ymmärtämään partion arvoja ikäkautensa mukaisessa muodossa sekä osallistuu tapahtumiin niin omassa lippukunnassa, partiopiirissä, Suomessa kuin kenties kansainvälisestikin.Hän tutustuu erilaisiin maailmankatsomuksiin ja kulttuureihin. Hän osaa ja haluaa oppia ja keskustella myös syvällisemmistä aiheista, partioihanteen “Etsiä elämän totuutta” hengessä.
Rakkomarssimerkki Niittykärppä pitää huolta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Hän osaa pakata sopivat varusteet mukaan erilaisille retkille ja vaelluksille ja pystyy haastamaan itseään ja olemaan sinnikäs.
Yhteiskuntamerkki  Niittykärppä toteuttaa partiolaisten “Ole valmis” -tunnusta auttamalla muita ja oppii olemaan aktiivinen paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

 Muistilista Eräpartiomerkkien suorittajalle

  1. Varmista etukäteen luotsilta, tai lippukunnanjohtajalta, että suunniteltu suoritustapa sopii haluamaasi merkkiin.
  2. Suunnittele retki tai projekti.
  3. Toteuta ( ja nauti!).
  4. Täytä raporttilomake.
  5. Vie täytetty raporttilomake Makelle Partiotoimistoon. Merkin saat pientä maksua (tällä hetkellä 1 e) vastaan.

Eräpartio-ohjelman raporttilomakkeet

Projektimerkkien lomake (yhteiskunta, johtaminen, partioaate, kädentaito)

Retkimerkkien lomake ( Nälkä, märkä, pakkanen, rakkomarssi)

Eräpartiomerkkien suoritusvaatimukset

Eräpartio-ohjelma on nousujohteista, kuten niin moni muukin asia partiossa. Vihreän merkin saa varmasti jokainen, joka haluaa, punaisenkin. Harmaat ja mustat merkit vaativat enemmän paneutumista ja ehkä uusien taitojen opettelua tai kunnon kohotusta ennen suoritusta.

Vihreä Punainen Harmaa Musta

Johtamismerkki

oimin rastihenkilönä PT-kisoissa TAI hoidan vähintään päivän kestävän pestin nuorempien ikäluokkien retkellä tai leirillä. Osallistun vähintään kaksi yötä kestävän retken tai leirin suunnitteluun ja toteutukseen. Toimin rastipäällikkönä piirin PT-kisoissa TAI toimin puoli vuotta ryhmänjohtajana Toimin ison leirin (esim. Pökkelön tai Ruoktun) staabissa vastuutehtävässä TAI vastaan lippukunnan isosta vuotuistapahtumasta TAI toimin kalenteritonttuna.

Kädentaidot-merkki

Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. villasukat, nuotioviitta Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. puinen ”aarrearkku” Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa ja jossa käytetään eri tekniikoita kuin aiemmissa käsitöissäni Erityisen ansiokas partiokäyttöön soveltuva käsityö, joka on vaativampi ja työläämpi kuin omat aiemmat käsityöt. Esim. puukko, ahkio

Märkämerkki

Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 2 km melomista tai soutamista kanootilla, kajakilla, soutuveneellä tai vastaavalla. Yöpyminen maastossa. Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 4 h melomista tai soutamista ja 2 yöpymistä maastossa. Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 3 yöpymistä maastossa.
Todennettu koskimelontakokemus.
Voidaan suorittaa 2 osassa.
Vähintään 4 maastoyöpymistä sisältävä  vesistöretki, johon sisältyy raportoitava luonnon havainnointitehtävä.

Nälkämerkki

Vähintään 1 yön ja 10 km retki maastossa yöpyen Vähintään 2 yön ja 15 km retki maastossa yöpyen ilman ulkopuolista apua. Vähintään 3 yön retki maastossa yöpyen peruselintarvikkeiden varassa.
Voidaan suorittaa 2 osassa 
 Itsenäisesti toteutettu, kokonaan maasto-olosuhteissa tehty retki, josta vähintään 48 tuntia luonnonantimien varassa

Pakkasmerkki

Yöpyminen talviolosuhteissa (maassa oltava pysyvä lumipeite) puolijoukkueteltassa tai muussa majoitteessa. Yövyn 2 yötä itse tekemässäni lumikuopassa/kammissa. Vähintään 36 h, 2 yöpymistä sisältävä retki talvisissa maasto-olosuhteissa Suunnittelen ja toteutan vaativan talvivaelluksen, johon sisältyy vähintään kolme yötä talviolosuhteissa

Partioaatemerkki

Osallistun piirin tai SP:n projektiin TAI kerron/näyttelen partiohistoriaan liittyvän tarinan tai esityksen lippukunnan tilaisuudessa Tutustun partiotoimintaan eri maissa esim. osallistumalla teemaillan järjestämiseen tai ystävyystoiminnan kautta Osallistun laajemmalle yleisölle kuin vain Niittykärpille suunnatun partiotapahtuman suunnitteluun ja järjestelyyn Käyn partiojohtajaperuskurssin (PJPK).

Rakkomarssi

30 km marssi päiväretkivarustuksella (omin eväin, ilman ulkopuolista muonittajaa) 24 h sisällä.
Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka
45 km marssi päiväretkivarustuksella 24 h sisällä. Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka. 60 km marssi yöretkivarustuksella 36 h sisällä.
Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka
100 km marssi 48 h sisällä yöretkivarustuksella. (Vain vettä voi täydentää matkan varrelta, muut kannetaan mukana)
Muut liikkumistavat vain terveydellisistä syistä.
Yhteiskuntamerkki

 

Osallistun teemaretkeen esim. museossa, konsertissa tai historiallisessa kohteessa. Osallistun hyväntekeväisyystempauksen, liikenneturvallisuustapatuman tms järjestämiseen. Osallistun tempauksen, tapahtuman tms suunnitteluun ja toteutukseen vastuutehtävässä. Toimin yhteiskunnallisesti vaikuttavan projektin, esim. partiolaisten yhteisvastuukeräyksen tai Päivän hyvä työ -tempauksen vastuuhenkilönä.

Metallinen eräpartiomerkki

Metallisen ERäpartiomerkin saat, kun olet suorittanut 2 erilaista vihreää ja yhden punaisen Eräpartio-merkki TAI 2 erilaista Eräpartio-merkkiä ja yhden tarpon.

SP:n tarpojaohjelma ja Eräpartio-ohjelma ne yhteen soppii

Tarpojina tai samoajina Eräpartio-ohjelman aloittaneet JOKO seuraavat vartionjohtajiensa johdolla ikäkausiohjelmaa TAI tekevät vihreisiin ja punaisiin Eräpartiomerkkeihin liittyen ennakkotehtäviä. Jos vartio siis tekee (myös) Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelmaa, Eräpartiomerkkejä saadakseen ei tarvitse tehdä ennakkotehtäviä.

Ennakkotehtävät Niittykärppien nettisivuilla:

Eräpartio-merkkien ennakkotehtävät tarpojille

Sama tapahtuma ei voi olla tarpon majakka ja Eräpartiomerkin suoritus.

Miten Eräpartio-ohjelma on kehittynyt?

Eräpartiomerkit luotiin 90-luvun alussa silloiselle vaeltajaikäkaudelle eli 15-17-vuotiaille sekä aikuisille. Vihreän Nälkämerkin sai suoritettuaan salaisuuksien verhoaman Muori- tai Waari-testin. Vuosien varrella merkkejä suoritettiin välillä innokkaammin, välillä hitaammalla tahdilla. Suoritusvaatimukset elivät ja tarkentuivat. 90-luvulla painetun Vaeltajapassin painos loppui muutama vuosi sitten.

Vuosina 2018 ja 2019 eräpartio-ohjelmaa dokumentoitiin ja uudistettiin ESKO-projektissa perinteitä kunnioittaen ja Suomen Partiolaisten ohjelmaa vasten peilaten. Kätevyys-merkistä on muovautunut Luovuusmerkki ja Aatemerkistä Partioaatemerkki. Tutut retkimerkit (Rakkomarssi, Nälkämerkki, Märkämerkki ja pakkasmerkki) ovat täydentyneet Johtamismerkillä ja Yhteiskuntamerkillä.

Päivitetty Eräpartiopassi, joka toimii partiopäiväkirjana pitkälle tulevaisuuteen, julkaistaan syksyllä 2020. Aiemmin saatujen merkkien merkitsemistä varten järjestetään erillisiä tilaisuuksia!