Niittykärppien Eräpartio-ohjelma

 

Eräpartiopassi julkaistiin elokuussa 2021.
Hae omasi esim. Mafecafesta eli Maken päivystyksestä.

Niittykärpillä on ikiomia Eräpartiomerkkejä, jotka on tarkoitettu tarpojille ja sitä vanhemmille partiolaisille. Kussakin merkissä on neljä tasoa: vihreä, punainen, harmaa ja musta. Niitä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa

erapartioohjelman-esittely-2023

Mistä eri Eräpartiomerkit kertovat?

   Johtamismerkki Niittykärppä ymmärtää johtajan vastuun ja harjoittelee hoitamaan vastuutehtäviä luotettavasti. Hän osaa suunnitella toimintaa ikäkausiohjelmien avulla. Hän ymmärtää  ryhmän ja yksilöiden toimintaa ja totuttelee arvioimaan omaa toimintaansa. 
Kädentaitomerkki Niittykärppä osaa käyttää niin puukkoa kuin neulaa, neulepuikkoja ja sähkötyökalujakin. Hän harjaantuu tekemään toimivia, silmää miellyttäviä tarve-esineitä eikä lannistu ensimmäisestä vastoinkäymisestä.
Märkämerkki Suomi on tuhansien järvien maa. Niittykärppä osaa liikkua vesillä turvallisesti ja ylittää purot sekä soiset alueet itseään tai ympäristöä tärvelemättä. Hän osaa majoittua sulan maan aikana ja tuntee jokamiehenoikeudet.
Nälkämerkki Niittykärppä nauttii luonnossa olemisesta. Hän osaa tehdä tulen monenlaisissa olosuhteissa sekä valmistella ja käyttää niin peruselintarvikkeita, vaellusmuonia kuin luonnon antimiakin osana ruokavaliotaan. Niittykärppä tuntee vastuunsa ympäristöstä ja tukee kestävää kehitystä valinnoillaan.
Pakkasmerkki Niittykärppä pärjää talvellakin maasto-olosuhteissa, koska hän osaa varautua kylmyyteen, pimeyteen, lumeen, kosteuteen ja tapaturmiin. Hän oppii erilaisia tapoja pysyä kuivana, lämpimänä ja kartalla.
Partioaatemerkki Niittykärppä tuntee maailmanlaajuisen partioliikkeen tapoja, historiaa ja symboliikkaa, oppii ymmärtämään partion arvoja ikäkautensa mukaisessa muodossa sekä osallistuu tapahtumiin niin omassa lippukunnassa, partiopiirissä, Suomessa kuin kenties kansainvälisestikin.Hän tutustuu erilaisiin maailmankatsomuksiin ja kulttuureihin. Hän osaa ja haluaa oppia ja keskustella myös syvällisemmistä aiheista, partioihanteen “Etsiä elämän totuutta” hengessä.
Rakkomerkki Niittykärppä pitää huolta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan. Hän osaa pakata sopivat varusteet mukaan erilaisille retkille ja vaelluksille ja pystyy haastamaan itseään ja olemaan sinnikäs.
Yhteiskuntamerkki  Niittykärppä toteuttaa partiolaisten “Ole valmis” -tunnusta auttamalla muita ja oppii olemaan aktiivinen paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

 Muistilista Eräpartiomerkkien suorittajalle

  1. Varmista etukäteen luotsiltasi tai lippukunnanjohtajalta, että suunniteltu suoritustapa sopii haluamaasi merkkiin.
  2. Suunnittele retki tai projekti.
  3. Toteuta. (Ja nauti!)
  4. Täytä raporttilomake. Vinkki: hahmottele aiemmin suorittamiesi merkkien päivämäärät, kuvaukset & muistot ensin erikseen ennen lomakkeelle ja passiin siirtämistä :-)
  5. Vie täytetty raporttilomake Partiotoimistoon Makelle tai muulle päivystäjälle. Merkin saat pientä maksua (tällä hetkellä 1 e) vastaan.

Eräpartio-ohjelman raporttilomakkeet

EP-raportti_projektimerkit_2020(yhteiskunta, johtaminen, partioaate, kädentaito)

EP-raportti_retkimerkit_2020 (nälkä, märkä, pakkanen, rakkomarssi)

 Huom! Arvioinnin tarkoitus ei ole olla koulumaista, vaan totuttaa sinua miettimään, mikä onnistui, missä jäi kehitettävää – ja mistä jäi iloisimmat tai mehevimmät partiomuistot :-)

Eräpartiomerkkien suoritusvaatimukset (“kriteerit”)

Päivitetty 25.1.2023/Mari.

Eräpartio-ohjelma on nousujohteista

Vihreän merkin saa varmasti jokainen, joka haluaa, punaisenkin. Harmaat ja mustat merkit vaativat enemmän omatoimisuutta ja ehkä myös uusien taitojen opettelua tai kunnon kohotusta ennen suoritusta.

Kriteerit ovat ohjeellisia

Niistä voidaan poiketa esim. mikäli ikäkausiosaston tai lippukunnan projektissa tai vaelluksella on sopivan kokoinen haaste tai vastuutehtävä tarjolla. (Vaeltajilla ja) aikuisilla tapahtumien vastuutehtävät voidaan joissakin tapauksissa lukea osaksi merkkisuorituksia. Tärkeintä on, että merkin edellyttämää olennaista taitoa todella harjoitellaan, ei vain suunnitella tai valvota muiden tekemistä. 

Yksi tehtävä, yksi merkki

Saman tapahtuman tai projektin aikana voi saada useamman erilaisen EP-merkin ja/tai suorittaa tarppojen/taskujen aktiviteettejä. Sama tehtävä ei kuitenkin voi olla esim. tarpon majakka ja Eräpartiomerkin suoritus. Esimerkki: ansaitset Pökkelö-kesäleirillä punaisen johtamismerkin, kun olet vastuutehtävässä Vihreä Lippu -teemapäivän rastilla ja vihreän Märkämerkin, kun melot leirihaikilla.

Merkit saa värijärjestyksessä, mutta haastavamman tehtävän voi tehdä vaikka ensimmäisenä. Esimerkki: Jos teet ensimmäisenä partiokäsityönäsi mustan kädentaitomerkin arvoisen ahkion, saat siitä vihreän merkin. Vasta neljäs kädentaitoluomus antaa sinulle oikeuden kantaa mustaa merkkiä. Järjestyksessä neljäs käsityösi voi täyttää “vain” vihreän kädentaitomerkin kriteerit  

  Vihreä Punainen Harmaa Musta

Johtamismerkki

Toimin rastihenkilönä PT-kisoissa TAI hoidan vähintään päivän kestävän pestin nuorempien ikäluokkien retkellä tai leirillä. Osallistun vähintään kaksi yötä kestävän retken tai leirin suunnitteluun ja toteutukseen. Toimin rastipäällikkönä piirin PT-kisoissa TAI vastaan vähintään 2 yötä kestävän, yhden tai kahden ryhmän retken suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimin ison leirin (esim. Pökkelön tai Ruoktun) staabissa vastuutehtävässä TAI vastaan lippukunnan isosta vuotuistapahtumasta.

Kädentaidot-merkki

Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. villasukat, nuotioviitta. Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa. Esim. puinen ”aarrearkku”. Huolellisesti toteutettu käsityö, jota voi käyttää partiotoiminnassa ja jossa käytetään eri tekniikoita kuin aiemmissa käsitöissäni. Erityisen ansiokas partiokäyttöön soveltuva käsityö, joka on vaativampi ja työläämpi kuin omat aiemmat käsityöt. Esim. puukko, ahkio.

Märkämerkki

Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 2 h melomista tai soutamista kanootilla, kajakilla, soutuveneellä tms. Yöpyminen maastossa. Peitepiirros kuljetusta reitistä.
Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 4 h melomista tai soutamista ja 2 yöpymistä maastossa. Peitepiirros kuljetusta reitistä.
Vesistöretki, johon sisältyy vähintään 3 yöpymistä maastossa.Todennettu koskimelontakokemus.  

 

 

 

Voidaan suorittaa 2 osassa.

Yhtäjaksoinen, vähintään 4 yöpymistä sisältävä vesistöretki, johon sisältyy raportoitava luonnon havainnointitehtävä. Voidaan suorittaa 2 osassa vain erityisen painavasta syystä ja täydentävien tehtävien kanssa.

Nälkämerkki

Vähintään 1 yön ja 10 km retki maastossa yöpyen. Vähintään 2 yön ja 15 km retki maastossa yöpyen ilman ulkopuolista apua. Vähintään 3 yön retki maastossa yöpyen peruselintarvikkeiden varassa.Voidaan suorittaa 2 osassa. Itsenäisesti toteutettu, kokonaan maasto-olosuhteissa tehty retki, josta vähintään 48 tuntia luonnonantimien varassa.

Pakkasmerkki

Yövyn talviolosuhteissa (maassa oltava pysyvä lumipeite) puolijoukkueteltassa tai muussa majoitteessa. Yövyn 2 yötä itse tekemässäni lumikuopassa/kammissa. Teen vähintään 36 tunnin, 2 yöpymistä sisältävän retken talvisissa maasto-olosuhteissa. Suunnittelen ja toteutan vaativan talvivaelluksen, johon sisältyy vähintään kolme yötä talviolosuhteissa.

Partioaatemerkki

Kerron/näyttelen partiohistoriaan liittyvän tarinan nuoremmille ikäkausille TAI osallistun piirin tai SP:n projektiin. Tutustun partiotoimintaan eri maassa esim. järjestämällä teemaillan tai ystävyysvartiotoiminnan kautta TAI toimin vastuutehtävässä muistelemispäivän juhlassa. Osallistun vähintään yhden yöpymisen sisältävän, muillekin kuin omalle ryhmälleni suunnatun partiotapahtuman järjestelyyn. Käyn partiojohtajaperuskoulutuksen (PJPK).
Rakkomarssi   

 

 

 

30 km marssi päiväretkivarustuksella  24 h sisällä.Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka. 45 km marssi päiväretkivarustuksella 24 h sisällä. Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka. 60 km marssi yöretkivarustuksella 36 h sisällä.Pyöräillen 3-kertainen, hiihtäen 1,5-kertainen matka. 100 km marssi 48 h sisällä yöretkivarustuksella. (Vain vettä voi täydentää matkan varrelta, muut kannetaan mukana.) Muut liikkumistavat vain terveydellisistä syistä.
Yhteiskuntamerkki   

 

 

 

 

Osallistun teemaretkeen esim. museossa, konsertissa tai historiallisessa kohteessa ja keskustelen siitä partioryhmäni kanssa. Osallistun hyväntekeväisyystempauksen, liikenneturvallisuustapatuman tms. järjestämiseen. Osallistun tempauksen, tapahtuman tms. suunnitteluun ja toteutukseen vastuutehtävässä. Toimin yhteiskunnallisesti vaikuttavan projektin tms.  vastuuhenkilönä. Esim. lippukunnan kalenteritonttu.

Eräpartiomerkki (metallinen)

Metallisen Eräpartiomerkin saa, kun on suorittanut vähintään 2 erilaista vihreää ja yhden punaisen Eräpartio-merkin TAI 2 erilaista Eräpartio-merkkiä ja yhden tarpon majakkoineen (tarpojana tai vartionjohtajana).

Jokaiselle jotakin!

Eräpartiomerkkejä voi valita omien mieltymysten mukaan. Niittykärpillä on monenlaista toimintaa tarjolla! Alla kuvat erään vaeltajan ja aikuisen partiopaidan oikeista hihoista.

 

 

 

 

 

Eräpartio-ohjelma maustaa mukavasti tarpojien ja samoajien ikäkausiohjelmia.  Vihreisiin ja punaisiin merkkeihin liittyviä ennakkotehtäviä kokeiltiin Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelman vaihtoehtoina vuosina 2018-2019,  mutta SP:n ikäkausiohjelmat ovat nyt käytössä sekä tarpojilla että samoajilla, joten ennakkotehtäviä ei enää käytetä.

Eräpartio-ohjelman historia

Eräpartio-ohjelma luotiin 1980-luvun puolivälissä silloiselle vaeltajaikäkaudelle eli 15-17-vuotiaille sekä aikuisille. Vihreän Nälkämerkin sai suoritettuaan salaisuuksien verhoaman Muori- tai Waari-testin. Vuonna 1987 julkaistiin punainen Vaeltajan suorituskirja vihreän Partiolaisen suorituskirjan jatkoksi. Vuonna 1991 tehdyn Vaeltajapassin painos loppui 2010-luvun puolessa välissä eikä uutta julkaistu.

Suoritusvaatimukset elivät ja tarkentuivat vuosien varrella. ESKO-projektissa vuosina 2017-2019 eräpartio-ohjelmaa dokumentoitiin ja uudistettiin perinteitä kunnioittaen ja Suomen Partiolaisten ohjelmaa vasten peilaten. Retkimerkit (Rakkomerkki, Nälkämerkki, Märkämerkki ja Pakkasmerkki) ja kädentaitomerkki saivat seurakseen kaksi uutta projektimerkkiä, Johtamismerkin ja Yhteiskuntamerkin. Aatemerkistä muovautui Partioaatemerkki.