Niittykärppien painopistealueet

Lippukuntamme on iso ja tarjoaa monenlaista toimintaa sekä paikkoja kasvaa eri ikäisille. Partio on tekemällä oppimista ja yhteisen päämäärän eteen ponnistelua. Joka vuodeksi lippukunnassa valitaan yhdessä muutama painopistealue, joihin keskitytään erityisesti. Osa koskee kohderyhmäikäisille (7-22 -vuotiaille) tarjottavaa toimintaa, osa kaikkea sitä taustatyötä, jota joskus myös “paperipartioksi” kutsutaan. 

Painopistealueemme vahvistaa virallisesti Limingan seurakunnan kirkkovaltuusto, koska lippukuntamme on osa seurakunnan kasvatustyötä varhaiskasvatuksen, varhaisnuorisotyön, nuoristyön, rippikoulutyön ja koulu- ja oppilaitostyön rinnalla. Vapaaehtoisten panoksen osuus on merkittävästi suurempi kuin muilla työaloilla ja toiminnassa huomioidaan kirkon suuntaviivojen lisäksi tasaveroisena Suomen Partiolaisten kasvatustavoitteet ja toimintatavat. 

Vuoden 2024 ohjelman painopiste on RETKEILY.

Vuoden 2022 painopistealueet ovat:

 1. Yhteys lippukunnan sisällä (eri ikäkausien kohtaaminen)
 2. Yhteys partioyhteisöihin
 3. Katsomus (k)antaa
 4. Vihreä lippu mukana kaikessa toiminnassa

—————————

Vuoden 2023 painopistealueet ovat seuraavat.

 Erätaidot

Perustelut: Korona-aika on osaltaan heikentänyt erätaitoja (suunnistaminen, EA-taidot, puukon ja kirveen käsittely) ja katkaissut eräretkiperinnettä. Erätaitoja voi sisällyttää lähes kaikkeen partiotoimintaan (viikkokokoukset, retket, leirit). Vrt. Suomen Partiolaisten strategiakauden tavoite ”Partio antaa taidot elämään”. 

Tavoitteet:
1. Erätaidot mukana kaikessa toiminnassa
2. Tuetaan ryhmänjohtajia luonnossa toimimisen tietotaitoa jakamalla ja toimintaa yhdessä toteuttamalla.
3. Toteutetaan eri tasoisia erävaelluksia.
4. Järjestetään lippukunnan oma Päkmä-partiotaitokisa ja partiopiirin partiotaitojen syysmestaruuskilpailut
5. Jatketaan Erätaitohaasteita arki-iltaisin

Vapaaehtoiset

Perustelut: Yli 30 viikkotoiminnan ryhmässä on mukana useita kymmeniä aikuisia ja lisäksi johtamista harjoittelevia nuoria. Toiminnassa tarvitaan  nykyisten lisäksi uusia vapaaehtoisia. Vrt. Suomen Partiolaisten strategiakauden tavoite “Partiosta paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä”

Tavoitteet:
1.Lippukunnasta merkityksellinen yhteisö vapaaehtoisille
2. Uusien vapaaehtoisten partioyhteisöön “solahtaminen”
3. Seurakunnan tuki ryhmänjohtajille hengellisessä kasvatuksessa, esim. vierailu kunkin ryhmän kokouksessa toimintakauden aikana


Vuoden 2021 painopistealueet

 1. Eräpartiotoimintaa yli osastorajojen
 2. Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä
 3. Katsomuskasvatus. Suomen Partiolaisten peruskirjauudistus Limingan seurakunnan partiotyössä.
 4. Vihreälippu mukana toiminnassa. Aiheena on ilmastonmuutos.

Vuoden 2020 painopistealueet

1. Erätoimintaa
2. Pidetään kaikki mukana
3. Niittykärpät mukana partioyhteisössä

Vuoden 2019 painopistealueet

 1. Erätoimintaa ikäkausittain
 2. Aikuisten koulutusta ja mentorointia
 3. Lippukunnan perinteet tutuiksi
 4. Toiminnan läpäisee Vihreä-lippu, aiheena lähiympäristö

Vuoden 2018 painopistealueet

?

Vuoden 2017 painopistealueet

1.  Suomi 100 – Yhdessä metsään
2. Hamina -17 projekti
3. Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäisten toiminta