Retkeilyn peruskurssi aikuisille ( Pattijoki)

Retkeilyn peruskurssi aikuisille. Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.6.2020

Kurssin jälkeen kurssilainen:

  • Osaa suunnistaa, ottaa suunnan kompassilla ja ymmärtää erilaisten karttojen käyttötarkoitukset
  • Kykenee tekemään nuotion turvallisesti ja luvallisesti
  • Pystyy varustautumaan retkelle oikein, sääolot huomioiden
  • Osaa majoittautua yön yli retkellä
  • Osaa valmistaa ruokaa retkiolosuhteissa
  • Tuntee jokamiehenoikeudet
  • Pystyy tekemään turvallisen retken ja hallitsee retkeilijän ensiavun
  • Tietää miten tulee toimia eksymistilanteessa
  • Osaa huoltaa retkivarusteensa

Kohderyhmä: 22 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat partiolaiset
Hinta: 45€
Järjestäjä: Pohjanmaan Partiolaiset ry:n Erätaitojaosto
Lisätietoja: Heikki Kivi, heikki.j.kivi@partio.fi

https://pohjanmaa.partio.fi/event/pp-retkeilyn-peruskurssi-k-22-et1-2/