Kuksa-koulutusta ryhmänjohtajille

Kuksa-koulutusta etänä (Teams-kokous)  erityisesti ryhmänjohtajille.
Aiheina ryhmän jäsenyys, ryhmänjohtajapestit, yksinkertaisten tapahtumien luominen, Kuksan ja partio-ohjelmasovellus Kompassin välinen yhteys.

Mahdollisuus myös harjoitella ja kysellä.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YyOThlMGMtYmM2ZS00MTM3LThiZTAtNmJjOGQ3ZDg3Nzgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%222cbfc842-82bb-4ce7-805c-e3ad09a8a29b%22%7d