JoNe 1./2021(Johtajaneuvosto)

Vuoden 2021 Jone 1 pidetään torstaina 14.1.2021 klo 19-21. 

LIPPUKUNNAN JOHTAJANEUVOSTO (JONE)

  • lippukunnan ylin päättävä elin.
  • päättää tärkeistä suuntalinjoista esim: lippukunnan johtosääntö, osallistumisen merkittävää rahallista tai muuta panostusta vaativiin tapahtumiin, ohjelman painopisteet…
  • vahvistaa vuosittain lippukunnan vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman, toimintakalenterin ja talousarvion.
  • jokaisella sinä vuonna 15 vuotta täyttävällä samoajalla ja sitä vanhemmalla lippukunnan jäsenellä, Limingan seurakunnan ja Limingan Partiotyön Tuki ry:n edustajilla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus.
  • valitsee lippukunnan Johtoryhmän ja hyväksyy Johtoryhmän pestikuvaukset.
  • johtajaneuvosto päättää lippukunnan kannan ja valitsee edustajat Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksiin ja muihin lippukunnan kantaa tai edustusta vaativiin tapahtumiin. Johtajaneuvosto voi valtuuttaa Hallituksen tai Johtoryhmän tekemään edellä kuvatut päätökset ja valinnat.
  • kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa Lippukunnanvarajohtajan johdolla, sekä neljännen kerran Partiojohtaja-seminaariin (PaJoSe) vapaampaa ideointia ja johtajahuoltoa varten. PaJoSe:lla on sama päätösvalta kuin Johtajaneuvostolla.

Esityslista: JONE johtajaneuvosto esityslista 1-21

Esitys lippukunnan organisaation kehittämisestä

LNK organisaatio kehittäminen kevät 2021

Muutos esitys johtosääntöön

LNK Johtosääntö 14.1.2021 esitys

Teams kutsu