Infotilaisuus finnjamboree Kajosta (Teams-kokous)

Tervetuloa kuulemaan finnjamboree Kajosta, joka järjestetään 15.-23.7.2022  Hämeenlinnan Evolla Suomen partiolaisten suurleirialueella.

Leiri on tarkoitettu kaikille viimeistään 2009 syntyneille Niittykärpille. Myös nuoremmat ja aikuiset, jotka eivät (vielä?) ole partiolaisia, voivat osallistua, jos huoltaja on leirillä pestissä. Leirille voi ilmoittautua 2.2.22 saakka.

Etätapaamisen Teams-linkki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA0ZWQyNDUtNjBhMi00NTY1LTllZjUtYjJjYjA4YzdjZDM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%222cbfc842-82bb-4ce7-805c-e3ad09a8a29b%22%7d

Lisätietoa Niittykärppien leirilippukunnasta Kajolla