Etä-Mafeking

Hei kaikki tarpojat, vartionjohtajat, luotsit, 1. vuoden samoajat ja 3. vuoden seikkailijat,

tervetuloa ensimmäiselle etä-Mafekingille!

Aiheena tarpoja- ja samaojaohjelmat sekä kesän & syksyn ennakkotiedotus.

Mukana myös samoajaluotsi Lykki ja lippukunnanjohtaja Make!

tv. Mari ja Tiina

Mafeking järjestetään Teanmsissä. Et tarvitse muuta kuin sähköpostiosoitteen, jotta voit osallistua. Avaamme virtuaalikokouksen jo 17:50. Klikkaa tätä osoitetta tietokoneella tai kännykällä, valitse “Liity nyt” ja seuraa ohjeita:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFlODk5MTMtOTUzYS00MzcwLWIzOGUtYzBiNzU2MGVhZmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%222cbfc842-82bb-4ce7-805c-e3ad09a8a29b%22%7d