Partion ansiomerkit

Vapaaehtoistyö on merkityksellistä ja tärkeää työtä, ja jokainen vapaaehtoistyötä tekevä ansaitsee kiitoksen. Partion ansiomerkeillä muistetaan ja kiitetään partiotoiminnassa ja pesteissään ansioituneita partiolaisia.

Partion ansiomerkkejä voivat myöntää lippukunta, partiopiiri Pohjanmaan Partiolaiset sekä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset.

Miten ansiomerkkejä ehdotetaan?

Ansiomerkkejä voi ehdottaa kuka tahansa jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille, jotka ovat ansiokkaasti hoitaneet vastaanottamansa pestin. Kaikki tehtävät lippukunnassa, partiopiirissä ja keskusjärjestössä otetaan huomioon. Ansiomerkin saajan tulee olla mukana toiminnassa edelleen ansiomerkin hakuhetkellä.

Ehdotukset perusteluineen voi lähettää lippukunnan johtoryhmälle. Ehdotusta tehdessä on hyvä tutustua ansiomerkkien myöntämisperusteisiin (ks. linkit sivun lopussa), jotta henkilölle haetaan oikeaa merkkiä. Myöntämisperusteet ovat merkkikohtaisia. 

Niittykärppien johtoryhmä käsittelee ehdotukset ja tekee Kuksaan ansiomerkkihakemukset. Johtoryhmä pyytää hakemusten perusteluiden laatimiseen apua ehdotuksen tekijältä ja myös muilta lippukunnan johtajilta.

Ansiomerkkejä haetaan jäsenrekisteri Kuksan kautta ja niitä myönnetään vain hakemusten pohjalta. Mikäli hakemus on piirin tai SP:n ansiomerkkitoimikunnan mielestä puutteellinen, tulee sitä täydentää. Mikäli ansiomerkkejä myöntävä taho katsoo, etteivät myöntämisperusteet täyty, voidaan ansiomerkkihakemus hylätä. Joissakin tapauksissa ansiomerkkihakemuksia lykätään, ja vaikka hakemus on jätetty aiemmin, luovutetaan ansiomerkki myöhemmin.

Ansiomerkkien myöntämisperusteita päivitetään aika ajoin SP:n ja piirin toimesta. Tällä sivulla kuvataan myöntämisperusteet maaliskuun 2021 tilanteen mukaan.

Ansiomerkkien tyypit

Ansiomerkkejä voidaan katsoa olevan kolmenlaisia: pestikohtaisia merkkejä, aatemerkkejä ja ansiomitaleja

Pestikohtaiset merkit kuten Collanin solki eivät ole sidoksissa siihen, onko henkilölle myönnetty tai haettu aatemerkkejä. Ensisijaisesti (myös) vaativia partiojohtajatason tehtäviä tehneelle haetaan ansiomitaleja, ei Collanin solkea.

Collanin solkea voidaan hakea sille akelalle ja/tai sampolle, joka tietyllä toimintakaudella on erityisesti ansioitunut jollakin saralla, esim. ikäkausiosaston tai lippukunnan hengen nostattajana. Louhisuden solkea voidaan hakea vähintään 6 kuukautta pestissä olleelle  samoajaikäiselle ryhmänjohtajalle, jonka erityisen ansioituneessa toiminnassa näkyy mm. partiomenetelmän sisäistäminen.   

Aatemerkkejä ovat Mannerheim-soljet, Hopeajoutsen ja Hopeasusi sekä uutena Pohjantähti. Niitä haettaessa pitää perustella, miten henkilön toiminta partiossa erottuu muista samanikäisistä ja  myös sitä, miten partioaate näkyy henkilön elämässä partion ulkopuolella. 

Pestien kestoon sidottuja merkkejä ovat piirin ja keskusjärjestön ansiomerkit, joita voidaan hakea aina kolmen vuoden aktiivisten johtajapestien jälkeen.

Ansiomerkkien ehdottaminen, haekeminen ja myöntäminen

Johtoryhmä pyytää kaikkia lippukuntalaisia tekemään ehdotuksia ansiomerkeistä. Lippukunnan omia ansiomerkkejä jaetaan vuodesta 2021 pääasiassa itsenäisyyspäivän juhlassa, pestikohtaisia merkkejä toimintakuaden päättyessä/alkaessa, aatemerkkejä Yrjönpäivänä ja ansiomitaleja Johtajaneuvoston lähikokouksissa.

Päätöksen ansiomerkeistä tekee ne myöntävä taho:

  • Lippukunnan ansiomerkit myöntää lippukunta
  • Piirin ansiomerkit Pohjanmaan Partiolaiset
  • SP:n ansiomerkit ensin partiopiiri ja sen jälkeen SP:n ansiomerkkitoimikunta.

Ansiomerkkitoimikuntien (Niittykärpissä siis johtoryhmän) tulee jättää ehdotukset Kuksan kautta 15.1., 15.4., 15.9. ja 15.11. mennessä. Mannerheim-solkia koskevat hakemukset käsitellään vain kerran vuodessa eli 15.11. määräajan jälkeen. Ansiomerkkien käsittelyaika on noin kaksi kuukautta ehdotusten määräajasta, mikä tulee ottaa huomioon ehdotusten tekemisessä ja ansiomerkin luovutuspäivässä.

Ohjeet ja lisätiedot

Suomen partiolaisten ohjeet ansiomerkeistä

Pohjanmaan Partiolaisten ohjeet ansiomerkeistä

Niittykärppien viime vuosina myöntämät ansiomerkit 2022
2021
2020 2019 2018 2017
Louhisuden solki   5
2 2    
Collanin solki   2
2 2    
Mannerheim solki II   1
2 5 2
Mannerheim-solki 1 lk           1
Pohjantähti-solki     1      
PP rautainen         8  
PP pronssinen   2
1   ?  
PP hopeinen   2     1  
PP kultainen         1  
SP pronssinen   2     12  
SP hopeinen   1     5  
SP hopea ansioristi            
SP Hopeasusi         1  
SP Kiitollisuuden plaketti         1  
LNK pronssinen x       11 4
LNK hopeinen x       14  
LNK kultainen x       5  
LNK kiitollisuusmerkki            
LNK kultainen kiitollisuudenmerkki         4 1
LNK standaari           1