Partion ansiomerkit

Vapaaehtoistyö on merkityksellistä ja tärkeää työtä, ja jokainen vapaaehtoistyötä tekevä ansaitsee kiitoksen. Partion ansiomerkeillä muistetaan ja kiitetään partiotoiminnassa ja pesteissään ansioituneita partiolaisia. Partion ansiomerkkejä voivat myöntää lippukunta, partiopiiri Pohjanmaan Partiolaiset sekä keskusjärjestö Suomen Partiolaiset.

Miten ansiomerkkejä ehdotetaan?

Ansiomerkkejä voi ehdottaa kuka tahansa jäsenmaksunsa maksaneille partiolaisille, jotka ovat ansiokkaasti hoitaneet vastaanottamansa pestin. Kaikki tehtävät lippukunnassa, partiopiirissä ja keskusjärjestössä otetaan huomioon. Ansiomerkin saajan tulee olla mukana toiminnassa edelleen ansiomerkin hakuhetkellä.

Ehdotukset perusteluineen voi lähettää lippukunnan johtoryhmälle. Ehdotusta tehdessä on hyvä tutustua ansiomerkkien myöntämisperusteisiin (ks. linkit sivun lopussa), jotta henkilölle haetaan oikeaa merkkiä. Myöntämisperusteet ovat merkkikohtaisia. 

Lippukunnan johtoryhmä käsittelee ehdotukset ja tekee Kuksaan ansiomerkkihakemukset. Johtoryhmä pyytää hakemusten perusteluiden laatimiseen apua ehdotuksen tekijältä ja myös muilta lippukunnan johtajilta.

Ansiomerkkejä haetaan jäsenrekisteri Kuksan kautta ja niitä myönnetään vain hakemusten pohjalta. Mikäli hakemus on puutteellinen, tulee hakemusta täydentää. Mikäli ansiomerkkejä myöntävä taho katsoo, etteivät myöntämisperusteet täyty voidaan ansiomerkkihakemus hylätä. Joissakin tapauksissa ansiomerkkihakemuksia lykätään, ja vaikka hakemus on jätetty aiemmin, luovutetaan ansiomerkki myöhemmin.

Ansiomerkkien myöntämisteperusteita päivitetään aika-ajoin SP:n ja piirin toimesta.

Ansiomerkkien tyypit

Ansiomerkkejä voidaan katsoa olevan kolmenlaisia: aatemerkkejä, pestien kestoon sidottuja ansiomitaleja ja vuosittain korkeintaan yhdelle lippukunnan johtajistoon kuuluvalle henkilölle tai johtajaparille myönnettäviä merkkejä. Isoissa lippukunnissa viimeksi mainittuja voidaan hyvien perustelujen saattelemana myöntää esim. kahteen osastoon tai naiselle ja miehelle. Ne eivät ole sidoksissa siihen, onko henkilölle myönnetty tai haettu aatemerkkejä tai ansiomitaleja.

Aatemerkkejä ovat Mannerheim-soljet, Hopeajoutsen ja Hopeasusi sekä uutena Pohjantähti. Niitä haettaessa pitää perustella, miten henkilön toiminta partiossa erottuu muista samanikäisistä ja  myös, miten partioaate näkyy henkilön elämässä partion ulkopuolella. 

Pestien kestoon sidottuja merkkejä ovat piirin ja keskusjärjestön ansiomerkit, joita voidaan hakea kolmen vuoden aktiivisten johtajapestien jälkeen.

Collanin solkea voidaan hakea sille akelalle ja/tai sampolle, joka tietyllä toimintakaudella on erityisesti ansioitunut. Louhisuden solkea voidaan hakea vähintään 6 kuukautta pestissä olleelle tarpojien tai samoajien samoajaikäiselle vartionjohtajalle, jonka erityisen ansioituneessa toiminnassa näkyy mm. partiomenetelmän sisäistäminen.   

Ansiomerkkien myöntäminen

Päätöksen ansiomerkeistä tekee ne myöntävä taho, eli

  • Lippukunnan ansiomerkit myöntää lippukunta,
  • Piirin ansiomerkit Pohjanmaan Partiolaiset ja
  • SP:n ansiomerkit käsittelee ensin partiopiiri ja sen jälkeen SP:n ansiomerkkitoimikunta.

Aikataulut

Ehdotukset tulee jättää 15.1., 15.4., 15.9. ja 15.11. mennessä. Mannerheim-solkia koskevat hakemukset käsitellään vain kerran vuodessa eli 15.11. määräajan jälkeen.

Ansiomerkkien käsittelyaika on noin kaksi kuukautta ehdotusten määräajasta, mikä tulee ottaa huomioon ehdotusten tekemisessä ja ansiomerkin luovutuspäivässä.

Ohjeet ja lisätiedot

Suomen partiolaisten ohjeet ansiomerkeistä

Pohjanmaan Partiolaisten ohjeet ansiomerkeistä