Vuoden 2022 partioleirit tarvitsevat johtajia! 3.5.2021

Tervehdys johtaja!

Katseemme kohdistuu jo positiivisesti tulevaisuuteen. Jos Luojamme suo, meillä on ensi vuonna näköpiirissä monta merkittävää partiotapahtumaa. On tärkeää jo nyt, ennen kuin leirien organisaatioiden seuraavan tason pestit avautuvat, täyttää isojen leirin tarkeimmät Niittykärppien lähijohtajien pestit.

Täytä kysely

Jos olet kiinnostunut pesteistä, ota myös yhteys Makeen viimeistään kesäkuun alkupuolella. Kajarin pesti täytyy täyttää jo toukokuussa.

5.-9.3.2022 Ruoktu XXXVIII seikkailijoille, tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Ruoktulle on tällä hetkellä avoinna leirinjohtajien (2) sekä muut staabin pestit. Sudenpennuille järjestetään mahdollisesti erillinen Sudari-Ruoktu kotinurkilla. 

14.-18.4.2022 Hile 2022, kolmen partiopiirin talvileiri seikkailijoille, tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Hileelle on tällä hetkellä auki lippukunnan yhdyshenkilön pesti sekä leirilippukunnanjohtajien (2) pestit.

Kesä-/heinäkuu 2022 Pikku-Pökkelö 2022 koko lippukunnalle, mutta erityisesti niille, jotka eivät pääse Kajolle. Pökkelölle on nyt tarjolla leirinjohtajien (2) pestit.

15.-23.7.2022 Kajo 2022, FinnJamboree Evolla tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikuisille. Kajolle on haussa yhdyshenkilön (Kajari) pesti ja leirilippukunnanjohtajien pestit. Kajarin pestiin sisältyy erityisesti tiedottamista ja innostamista: se voi joko olla tulevan leirilippukunnanjohtajan pesti tai sitten ei. Pesti pitää olla merkittynä Kuksassa toukokun 2021 aikana.